El Patron


Un soldado caya muerto
Nuestro jefe fue asecinado
Quien nos va mandar
Fue rey de coca - hizo platas de ojas
Fue un gran hombre - Padrino de los pobres
Fue un general - Mando indios guerreros
Era El Patron, el mero chingon
El negacio de placer - lo supo bien

Los indios lo corrian y los pocos vendian
Los negros cocinaron y las gangas empujaron
Polvo para los ricos y piedras para los pobres

[English translate: El Patron]

A soldier fell dead
Our leader was assassinated
Who will command us?
He was the king of cocaine -
He was a great man - father to the poor
He was a general - He lead guerrilla natives
He was El Patron, the pure

The business of pleasure - he rose high
The natives ran to him and a few sold
The blacks cooked and the gangs enforced
Powder for the rich and rocks for the poorCaptcha
Piosenkę Brujeria El Patron przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke El Patron, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki El Patron. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brujeria El Patron w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.