Sacrificio


Buscos pendejos, virgenes, y gueros
La table te espera,
Para maltratarte con fieros
Cirujia con un machete
sacrificio de sesos para satanas
Brjueria con velas y sangre
Misas negras pa el placer del brujo
Resando ante
s de sacarte la mente
Si quieres salir de la mesa de muerte
Una partida pa abrirte la pansa
El machete no se quebra cortando huesos
Te saco las tripas con mis hunas filosas
Me pelas la verga con tu culo
Espero allarte en mi mesa

[English translate: Sacrifice]

I look for assholes, virgins, and white boys
The table awaits you
To mistreat you with cruelty
Cut with a machete
Sacrifice of brains for Satan
Witchcraft with candles and blood
Black masses for el Brujo's pleasure
before removing your brain
If you want to leave the table of death
A open your belly
The machete doesn't break cutting bones
I remove your guts with my sharp
You my dick with your ass
I expect you to be on my tableCaptcha
Piosenkę Brujeria Sacrificio przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sacrificio, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sacrificio. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brujeria Sacrificio w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.