A Hundred And One


Tommy Still drives that ol' pickup truck
He had back in high school
He says he won't trade it in
'Cause they don't make 'em like they used to
His wife Donna's got a picture of Elvis
By the clock in the kitched
Her hair and Clothes come back in style
Ever now and then
They made a promise on their wedding day
Nothin's gonna take this feeling away
(Chorus)
Let the world turn
Let the years drift by
The fire will burn
In their hearts just as bright
Time may take it's toll
But their love won't grow old
And if they live to be a hundred and one
They're still gonna die young
Tommy spent years fixin' wheels and brakes
at the texaco on the highway
Donna kept the kids and did Permanent waves
At the beauty shop on fridays
It's been forty years but who'd ever know
By the way they carry on
Just the same two kids as much in love
as the day they married on
They made a promise on there wedding day
Nothings gonna take this feeling away
(Chorus)
Gonna die young
(Chorus)
(Chorus)
(Chorus)
They're still gonna die youngCaptcha
Piosenkę Bryan White A Hundred And One przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Hundred And One, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Hundred And One. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bryan White A Hundred And One w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.