Evolution Of Self


And with our heart we stand together our paths the same
And with our heart we stand together our paths the same
And with our heart we stand together our paths the same
And with our heart we stand together our paths the same
Will I resolve all my sins
Amend upon gestures I gave a long time ago
I've said the things I wanted to say
So I drive
Deeper inside the belly of the beast
The beast I needed to slay
I've come to far to leave this behind
Don't look any deeper you won't like what you find
And I just explain it don't turn away from me
Don't look any deeper you won't like what you see!
There's never been a better time for me to shine
There's never been a better way for me to say
So I tred these concrete times
Looking for a better way
So I drive
Deeper inside the belly of the beast
The beast I needed to slay
I've come to far to leave this behind
Don't look any deeper you won't like what you find
And I just explain it don't turn away from me
Don't look any deeper you won't like what you SEE!
You won't like what you SEE
You won't like what you see
So we haven't found an answer
And so we haven't found our answer
And so we haven't found our answer
And so we haven't found our answer
And so we haven't found our answer
And so we haven't found our answerCaptcha
Piosenkę Bury Tomorrow Evolution Of Self przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Evolution Of Self, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Evolution Of Self. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bury Tomorrow Evolution Of Self w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.