I Know


(Causing much mayhem, droppin' drama

Radical rebel with a need to bomber
Fake MCs dare not hang 'em higher)

I know and I see all, I've got your number
right here in my Tarot Cards
I've got my Crystal Ball, I see the future
ask me anything you want

I've got the magic to see what's inside of
you're Lover's heart
I know who you want to be cause
I see it in your number chart

Just wait and hear, when I have for you
and you will realize
Though I am strong, and sexy too
I know all your secrets
I know who you are inside

I know and I see all, I've got your number
right here in my Tarot Cards
I've got my Crystal Ball, I see your future
ask me anything you want

(Causing much mayhem, droppin' drama

Radical rebel with a need to bomber
Fake MCs dare not hang 'em higher,
The mic is mine time to pay the piper
Kick this up, so not gonna assume
I'm slick, gotta mic to prove
Have ya asses movin for my startin' time
Nigga' move!)

I know and I see all, I've got your number
right here in my Tarot Cards
I've got my Crystal Ball, I see your future
ask me anything you want

I know and I see all, I've got your number
right here in my Tarot Cards
I've got my Crystal Ball, I see your future
ask me anything you want
Good looks and no need for a crew,
If I gotta if I gotta than I'll come after you,
so you better not pout and ya better not cry,
cause too bad's comin choose to live or die
The coolest I'm so slammin, I'm so slammin, body's jammin,
Bad to the bone, you should've known I'm in my own zoneCaptcha
Piosenkę Bust a Groove I Know przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Know, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Know. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bust a Groove I Know w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.