Ante Up


[Busta Ryhmes]

Attention please, attention please!!
This shit here feels like a whole entire WORLD collapsed!
Motherfuckerrrrrrrrrr! Yeah, yeah, yeah (yeah) yeah!
Yeah (yeah) yeah (yeah) yeah (yeah)
Buck (buck) buck (buck) buck (buck) buck (buck) buck

Busta Rhymes now, MOP now
What you want now? (What you want now?)
What you want now? (What you want now?)
What you want now? (What you want now?)
What you want now?
(What you want want want want want want BUCK BUCK)

ANTE UP!! No, cut that fool!
They want to act stupid gun-butt that fool
When I cock that tool, nigga run your damn jewels
'fore we fuck around and lay you up in your own blood pool, nigga
Hunt you down nigga, run your ass down
Unleash the hounds til them niggaz'll gun your ass down (STOP IT)
You frontin like this was a thing of the past
With tattoos over the scars a nigga left on your ass!
My niggaz think lopsided, bust they gat cross-sided
In the subways they rob trains runnin along-side it!
(BUCK BUCK) See motherfucker we don't play with that shit
And if you want your shit back you had to PAY for that shit!
You little costume niggaz, Romper-Room niggaz
Get you in the night or early in the afternoon niggaz
We takin your whole shit WHILE WE PASS THROUGH
Even the shirt off your back, nigga RUN THAT TOO

[Remi Martin]
Yeah, yeah, yeah, yeah
I catch you backstage, give me the keys to the Escalade
You think you cute hoe? Take off them Gucci shades
I get my dogs to do you dirty, they all seven-thirty
Rock a ski-mask, whether it's June or February
I take your show money (OHH!) take your 'dro money (OHH!)
Yo yap that fool, cause I don't know money!
For my peeps that hatCaptcha
Piosenkę Busta Rhymes Ante Up przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ante Up, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ante Up. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Busta Rhymes Ante Up w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.