The Filth Of Our Underlings


The filth of our underlings
Shall never nourish me completely

Our knowledge is bending our brainwaves congealing
Force feed the piety that humans are bleeding
Silk purse from a sows ear is what I'm knitting
Nourishing off the fat of our rendering

Hail to our underlings
Our destinies embraced
Surrender unto abysmal weight
Hail to our underlings
Toiling away
Collapsing into a servile state

Mouth of komodo shall harbour our healing
Poisons the serum as our sores are revealing
Hang nerves out to dry to dampen the feeling
Rendering for self-symbiotic feeding

Hail to our underlings
Who knows not to fight
Peel back the scabs to blind them all with light

The filth of our underlings
Shall never nourish me completelyCaptcha
Piosenkę Byzantine The Filth Of Our Underlings przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Filth Of Our Underlings, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Filth Of Our Underlings. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Byzantine The Filth Of Our Underlings w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.