Little Girl In My Hometown


Today my heart is burden I'm back to settle down
I saw the bright lights of the city I'd have all the joys of town
But there was something missing while I was roamin' round
Now I know just what was missing the little girl in my hometown
I'm back but I am too late cause she just married a friend
She waited for me lonely years for all my roaming to end
She were tired of just waiting for a love that let her down
I lost my only real true love the little girl in my hometown
[ steel ]
It's my heart that I've broken as no one has to blame
I could try now to win her but that might cause her shame
So I'll travel down this lonesome road till journey's end I'll find
I'll always love I can't forget the little girl in my hometown
I didn't mean to forget her when I went away
Ramble's all I cared to do didn't know I'd have to pay
I didn't mean to be untrue to her didn't mean to let her down
I lost my only real true love the little girl in my hometownCaptcha
Piosenkę Cal Smith Little Girl In My Hometown przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Little Girl In My Hometown, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Little Girl In My Hometown. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cal Smith Little Girl In My Hometown w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.