Black Heartspring is frozen now I'm stuck in low
wrapped with wire, tapped to the heart
can't find no poison, now I've got no cure
(the) fangs are stuck inside my skin

payne county line
watching unjust claims
one man's righteousness is another man's
long haul, sentence carried out
long haul, counting the miles
to the four corners of the world

spring is rusted shut, (faith's) coiled and cracked
apparitions worth their weight in gold
scratched in metal, name erodes away
hands are scarred, heart is charred
burnt though, and ashen

trip on fence post line
sifting through the remains
one man's close pursuit is another man's
last chance, make it through the divide
last chance, suffer the weight or get buried by this
black heart, sweeping over the land
black heart, crawling its way
to the four corners of the worldCaptcha
Widget
Piosenkę Calexico Black Heart przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Black Heart, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Black Heart. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Calexico Black Heart w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.