Close BehindHigh atop radio towers
Sky darkens in the final hours
Marie, wrings her praying hands
Don't see why the spirit won't understand
While lines are crossed
Hope's broken at the knees
And at a loss
The world's made of dust
And dust it will return
Sniper surveys the scene
Angel chorus won't intervene
Takes her child to the river's edge
And let's her-go to the depths
Where dark waters flow
A singing tide
Pulls her to the edge and hypnotize
Samn any fool willing to believe
There's no hand behind any of this
What's it gonna take, force the cycle to break
And skut it down before it makes another round
Sworn in on an oath the lies
Swat away a halo of flies
Fast track vision deceives
The storm on the horizonCaptcha
Widget
Piosenkę Calexico Close Behind przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Close Behind, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Close Behind. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Calexico Close Behind w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.