Crystal Frontier (Acoustic Version)Marco's shadow falls on the door to the seven lost cities of gold
Finds a raven's head and a rattler's tail
Dead in his tracks, this godforsaken soul's unwanted here
And his curse lingers for years

Well, Amalia's face hides behind the mask
Sweatin' on the TV factory line
And that smile on her face is starting to crack
While welding back the pieces of a shattered heart
That's scattered out here along the crystal frontier
And searchin' for her lost child along the river of tears

Ramon tightens up his leather belt
And slips through a hole in a chain link fence
He can get you anythin' that you want
It might cost you a life, it might cost you the whole price
A freedom here along the crystal frontier
And searchin' for your lost love along the river of tears

Crystal frontierCaptcha
Widget
Piosenkę Calexico Crystal Frontier (Acoustic Version) przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Crystal Frontier (Acoustic Version), gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Crystal Frontier (Acoustic Version). Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Calexico Crystal Frontier (Acoustic Version) w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.