Drag Storm AroundThrough plumes of smoke
A few houses a blaze
Your eyes scan over the water
Where the city's outline is faded and erased

Cries in the night
After the storm
Arms entangled in wave and wire
Frozen below in the darkness

Days float
Buildings sway
Tensions rise with the waters
As the sense of your fears worsen

What's at stake
Once the levee breaks
No one could imagine not returning
Nor the shots that echo and ringing

No second line
Will lay you down
The delta moon weeps and weeps
As the tide folds it little babies to sleep
'neath the darkness
Sleep now sleepCaptcha
Widget
Piosenkę Calexico Drag Storm Around przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Drag Storm Around, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Drag Storm Around. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Calexico Drag Storm Around w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.