Falling Rain


Originally by Link Wray

I hear a sound
It's going through my brain
I hear talk of people
I feel the fallin' rain

I see a man crying
'cause the whole world has left him
Kids are laughing at the funny faces
Of a clown

My mind is like a spring in a clock
It won't unwind
I can't see, can't think, can't feel
I'm out of time

I'm up, then I'm down now
Tell me where is it going to end
You say start at the beginning
Of the end, my friend

I hear thunder
And I can feel the wind
I can see angry faces
In the eyes of men

And don't forget kid's stake
Where kids lay bleeding on the ground
And there's no place on this planet
Where peace can be found

So there'll be stabbings and shootings
And young men dying all around
And it keeps going through my brain
And I can still hear the sound

I hear talking of people
The whole world has gone insane
And all there is left is the fallin' rainCaptcha
Piosenkę Calexico Falling Rain przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Falling Rain, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Falling Rain. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Calexico Falling Rain w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.