Man Made LakeI'm gonna walk these streets of cold concrete
Like I'm a ghost searching for its grave
Then I'll dwell by the edge of this man made lake
And descend into the city that holds no place for me

But the streets with no stir of life
And all the houses on the streets are wholly submerged
Then I'll gather the leaves from the cell phone trees
And return them to their place and pretend someone's calling for me
Someone's calling for me, someone's calling for meCaptcha
Widget
Piosenkę Calexico Man Made Lake przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Man Made Lake, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Man Made Lake. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Calexico Man Made Lake w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.