Highways of the Sun


(Latimer/Bardens)

We are sailing in a ship that's got no sails
We are riding on a train right off the rails
We are in an old sedan that's lost a wheel
But it makes no difference to the way we feel

It's been a long time - seems like a lifetime
To be where we are
Take a little tumble, fall and maybe stumble
Now we've gone so far

All along the highways of the sun

No one knows how far it is we have to go
Because every step we take reveals some more
But we'll keep right on as far as the eye can see
Over there where land and sky appear to be

Crusing down the highways of the sun

All along the highways of the sun

Andrew Latimer Lead Vocals, Acoustic Guitar
Peter Bardens El & Ac Piano, Organ, Minimoog, String Synthesizer
Richard Sinclair Bass
Andy Ward Drums, Percussion
Mel Collins Bass & Concert FlutesCaptcha
Piosenkę Camel Highways of the Sun przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Highways of the Sun, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Highways of the Sun. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Camel Highways of the Sun w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.