A Skull Full of MaggotsLying there cold after a torturous death
Your life ended fast you took your last breath
Dead in a grave, your final place
The maggots infest your disfigured face
Puss through your veins takes the place of
blood
Decay sets in, bones begin to crack
Thrown six feet down left to rot
Brains oozing black down the side of your
broken neck
Skull full of maggots
They enter your tomb-maggots-beginning to
feast-maggots
Crawling on you-maggots-now they eat
you-maggots
Rotting maggots-maggots-infesting your
corpse-maggots
Parasites of the dead-maggots-now dwell in
your head
Lying there cold after a torturous death
Your life ended fast you took your last breath
Dead in a grave, your final place
The maggots infest your disfigured face
Puss through your veins takes the place of
blood
Decay sets in, bones begin to crack
Thrown six feet down left to rot
Brains oozing black down the side of your
broken neckCaptcha
Piosenkę Cannibal Corpse A Skull Full of Maggots przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Skull Full of Maggots, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Skull Full of Maggots. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cannibal Corpse A Skull Full of Maggots w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.