Blunt Force CastrationSmash his scrotum sac
Allered ferociously
Survived this attack
Sterile now left to bleed
Emptied in the croth
Gonads reduced to pulp
Hateful remedy
Void of sexuality

Sledgehammer destroys
Groin tattered and maimed

Emasculate
Crushing the testicles fast
Gebillitate
Cutting off the penis last

Macerate
Deforming
Enervate
Caponized

Detatched genitals
Mangled between the thighs
Gelded painfully
Transformed before his eyes
Blood spews everywhere
Deprived of virtility

Sledgehammer destroys
Groin tattered and maimed

Inactive
She crushed the testicles fast
Disintegrate
She cut off the penis fast
She cut off the penis last

Inactivate
She crushed the testicles fast
Disintegrate
She cut off the penis last

Macerate
Deforming
Enervate
Caponized

{Solo Pat O'Brien

Blunt force castration
Giving life is done
Blunt for castration
Desexualized
Blunt force castration

{Solo Jack Owen

Macerate
Deforming
Enervate
Caponized

Smash his scrotum sac
Altered ferociously
Survived this attack
Sterile now left to bleed
Hatefull remedy
Void of sexuality

Sledgehammer destroys
Castrated with blunt forceCaptcha
Piosenkę Cannibal Corpse Blunt Force Castration przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Blunt Force Castration, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Blunt Force Castration. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cannibal Corpse Blunt Force Castration w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.