Centuries of Torment


Generations
Denying penance
Eternal life reborn
Time and time again
Deny salvation
I refuse it
I will not be saved
Return to human form
Murder
Heartless
Bestial
I kill
Without
Pity for victims with untrue gods
My instinct will push beyond
Feelings like guilt, remorse or mercy
My flesh holds a soul of
Generations
Denying Virtue
Eternal hate reborn
Time and time again
Defy
Redemption
Time and time again
Split upon it
My soul thy cannot claim
Return to kill again
Butcher
Unclean
Spirit
Searching
Hunting
Another life to maim and kill
A beast with brutal will
Lifetimes spent on a quest for blood
And with my death it does not end
Evil reborn for eternity
Centuries of torment
I will not be saved
When I die
They beg me to repent
I refuse
I return
The past forgotten but evil innate
They have lost
They will not be saved
They will dieCaptcha
Piosenkę Cannibal Corpse Centuries of Torment przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Centuries of Torment, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Centuries of Torment. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cannibal Corpse Centuries of Torment w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.