I Think I Can Hear you


I THINK I CAN HEAR YOU
by Carole King

What must i do, how can I serve you
Is it true what I do is the way to be near you
I'm listening, though sometimes I can't hear you

Looikng around fills me with wonder
At the way you can keep this old world running smoothly
Thinking of you always seems to soothe me

I know you're probably not a aman or a woman
or a time or a season
But I'm here and life is dear
And I guess that's a good enough reason to say

Just let me do what you put me here to
Let me be what you want me to be
And I hope it'll cheer you
I'm listening and I think I can hear you

Even when I thought I didn't believe
You believed in me
And everyone is a part of you
And anyone can know you
All they've got to do is be
I'm listening, and I think I can hear youCaptcha
Piosenkę Carole King I Think I Can Hear you przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Think I Can Hear you, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Think I Can Hear you. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Carole King I Think I Can Hear you w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.