Big Deal


What will people think? What will people say?
I can't believe these questions scare me so
What's it gonna take to get into the game
What could be the worst scenario?
I could hit a wall, I could lose it all
Slip and fall flat on my face

Big deal, so what?
I won't be the first to mess things up
Big deal, it's alright
At least I'll know I tried
Big deal, it's okay
I'll get it right someday

I could lock the doors, I could close the blinds
Play it safe inside my living room
I could let my fears bury me alive
Keep from the things I'm meant to do
Or I could take the cup of life and drink it up
And when I spill it on myself

Big deal, so what?
I won't be the first to mess things up
Big deal, it's alright
At least I'll know I tried
Big deal, it's okay
I'll get it right someday

I will take the cup of life and drink it upCaptcha
Widget
Piosenkę Carolyn Arends Big Deal przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Big Deal, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Big Deal. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Carolyn Arends Big Deal w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.