Home Fires Burning


I still remember our first December
The warmth of your touch and the spark in your eyes
We took desire and built us a fire
I know it will last us the rest of our lives
So let it rain, let it storm
We'll keep believing 'cause love keeps us warm
Chorus
We are making our way,
We are twisting and turning
Through it all we can see
That every day we are living and learning
We're finding a way to keep
The home fires burning

Days turn to years, we live through our tears
We laugh at our fears 'cause we've known from the start
Though life makes us older it can't make us colder
As long as this flame still remains in our hearts
So let it rain, let it storm
We'll keep believing 'cause love keeps us warm

Repeat Chorus

Sure there are days when some misunderstanding
Lets in a cold winter chill
But the fire never dies 'cause you and I
Always remember to tend to the embers
And I know that we always will
I know we always will be

Repeat ChorusCaptcha
Piosenkę Carolyn Arends Home Fires Burning przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Home Fires Burning, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Home Fires Burning. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Carolyn Arends Home Fires Burning w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.