I Can Hear You (Live)


Leaky faucet dripping in the kitchen
Rubber squealing, watch out in the alley
Mr Marley's probably late for work again

Birdie singing, telling me to get up
Such a soothing sound floating on the wind
I just keep listening

Funny, how You speak to me
In such mysterious ways

And I can hear You, I can hear You
(I can hear You and I can hear You)
It's so amazing
How Your voice keeps breaking through
And I can hear You

There's a church bell ringing out the hour
Like an old friend calling through my window
With the laughter of the children playing down below

You've got a way of getting my attention
In the rhythm of life, everywhere I go
Somehow, You let me know

If I'll only stop to listen
You're in everything, yeah

And I can hear You, I can hear You
(I can hear You, I can hear You)
It's so amazing
How Your voice keeps breaking through
And I can hear You, yeah

I can hear You, I can hear You
(I can hear You I can hear You)
I can hear You, I can hear You
(I can hear You I can hear You)

I can hear You, I can hear You
(I can hear You I can hear You)
It's so amazing
How Your voice keeps breaking through

I can hear You, I can hear You
(I can hear You I can hear You)
It's so amazing
How Your voice keeps breaking through
And I can hear You, yeah yeahCaptcha
Piosenkę Carolyn Arends I Can Hear You (Live) przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Can Hear You (Live), gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Can Hear You (Live). Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Carolyn Arends I Can Hear You (Live) w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.