Life Is LongIf I had only known that you were leaving here so soon
I would not have been so flippant when I offered you the moon
I'd have pulled my chair up closer to the railing of your bed
And chosen much more carefully the words I said

Chorus:
I would ask you for your stories
And I would tell you mine
I would give you much more credit
I would take more of your time
There's so much I left unspoken
If you were here right now
I would love you out loud

If I had said the words "I love you" every time they crossed my mind
Then you would have heard me tell you at least a thousand times
I know you knew it anyway, I guess you understood
But I would like to go back if I only could

Chorus:
I would ask you for your stories
And I would tell you mine
I would give you much more credit
I would take more of your time
There's so much I left unspoken
If you were here right now
I would love you out loud

I would touch you much more often
I would laugh at all your jokes
I would worry through your worries
I would dream through all your hopes
I would pray with you to heaven
Are you watching from there now
Do you know what I would give for the chance somehow

Chorus:
To ask you for your stories
I would tell you mine
I would give you much more credit
I would take more of your time
There's so much I left unspoken
If you were here right now
I would love you out loud
Oh, I would love you out loveCaptcha
Widget
Piosenkę Carolyn Arends Life Is Long przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Life Is Long, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Life Is Long. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Carolyn Arends Life Is Long w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.