Back of Your Head


Big monster
Big monster lover
Bigger pusher over
Stands alone through most parts of life
Walks alone through most walks of life
See you looking through me like you
Unzip, zipper
You hope the big picture so well
Can't you see that we're going to hell
Couldn't park that fucking car
Couldn't park from you
Saw the back of your sweet mother's head
Now i know that she thinks i'm dead

You hope the big picture so well
Can't you see that we're going to hell
Big monster lover
Bigger pusher over
Stands apart through most parts of life
Walks alone through most walks of lifeCaptcha
Piosenkę Cat Power Back of Your Head przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Back of Your Head, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Back of Your Head. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cat Power Back of Your Head w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.