Dark End Of The Street


At the dark end
Of the street
That's where
We always meet
Hiding in shadows
Where we don't belong
Living in darkness
To hide our wrong

You and me
At the dark end
Of the street
You and me

I know time is
Gonna take it's toll
We have to pat for
The love that we stole

It's a sin and
We know it's wrong
Oh, but our love
Keeps coming on strong

Steal away to the
Dark end of the street

They're gonna to find us
They're gonna to find us
They're gonna to find us
Lord, someday

You and me at the
Dark end of the street
You and me

And when the
Daylight hours
Roll round
And by chance
We're both downtown

If we should meet
Just walk on by
Oh, darling
Please don't cry

Tonight
We'll meet
At the dark end
Of the streetCaptcha
Widget
Piosenkę Cat Power Dark End Of The Street przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dark End Of The Street, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dark End Of The Street. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cat Power Dark End Of The Street w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.