Don't Explain


Hush now, don't explain
You're the cause of all my trouble and pain
Unless you're mine don't explain

My love, my love, my love don't explain
There is nothing with me not to gain
You know that I love you

Look at what lovin' has done
All my thoughts were real and so sincere
I was so completely yours

You know, I hear folks cha-cha-chatter
And I know you cheat
Right or wrong right now doesn't matter

You're here with me, sit down, have a seat
It's your time to feel the pain
It's your time to reel, don't explain

Hush now, don't explain
There is nothing with me now to gain
I'm gonna skip [Incomprehensible]
Don't explain, don't explainCaptcha
Widget
Piosenkę Cat Power Don't Explain przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Don't Explain, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Don't Explain. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cat Power Don't Explain w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.