Half Of You


When you give half of you
I want all of you
When you give half of you
I want all of you

When you go back window
You see shadows
When you're shopping for me
"?Cause when you give half of you
I want all of you

Sadness is a gentle mind
But a good women has her hands to use
Empty package of chips will tell you
What can be sold market and what can belongs to you
When you give"¦when you give half of you
I want all of youCaptcha
Piosenkę Cat Power Half Of You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Half Of You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Half Of You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cat Power Half Of You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.