Top Expert


In the light that i
Feel
I see crucifixes and
Expectancy
And I feel
So safe
Foot by foot
I feel like a
Beat cast-off
I feel so
Ashamed
Top expert on the
Supernatural
Tell us oh how do we
Catch a ghost in the
Dark
10 years richer with my
Magnet shield
I feel
Crucified
Backwards
Not too close
And I still feel so
Safe
Being olderly
But feel like I?m passing
I winning
I winning
And I still feel so
Ashamed
Top expert on the
Supernatural
Tell us oh how do we
Make it in the shade
Hey made of shame
Hope you don?t hate it
In the shade
Like a ghost
In a jarCaptcha
Widget
Piosenkę Cat Power Top Expert przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Top Expert, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Top Expert. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cat Power Top Expert w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.