Acapulco GoldDoubters and cowards
Heroes all deaf to the clarion call
For whom does it toll
For who does it toll
But all the dreams subside
They're wrapped in America's suicide

Play in the road side sand
Bleached in significant sun
To where would you run
To where will you run
When all the dreams subside
They're wrapped in America's suicide

Swan song and bluebird
Still arousin' the crowd
Sweat in your common shroud
In old familiar crowds
With old familiar sounds
But all the dreams subside
They're wrapped in America's suicide

When the hanging is over
If the hangin' is over
Turn to Acapulco GoldCaptcha
Piosenkę Catatonia Acapulco Gold przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Acapulco Gold, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Acapulco Gold. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Catatonia Acapulco Gold w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.