Stupid Fool


All good things have come to end
Plans and things you'd once defend
Time has pushed that bridge too far
Tenderness I have no more

Now that I have nothing
I realise that everything ends
Now that I have nothing
I realise what a stupid fool I've been

Seas of tears won't help me now
Bitter lips have done me proud
All my lies have had their day
For my tongue I now must pay

Now that I have nothing
I realise that everything ends
Now that I have nothing
I realise what a stupid fool I've been

Now that I have nothing
I realise that everything ends
Now that I have nothing
I realise what a stupid fool I've been

And now that I have nothing
I realise that everything ends
Now that I have nothing
I realise what a stupid fool I've been

What a stupid fool I've beenCaptcha
Piosenkę Cathy Dennis Stupid Fool przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Stupid Fool, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Stupid Fool. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cathy Dennis Stupid Fool w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.