The Alcoholic


Feel uptight, don't feel right
Got no money to see me through the night
Head's spinnin', feel a mess
Feel my worst, tryin' to act my best
Got sick on my trousers, got sick on the floor
Fallin asleep, I'm beginning to snore
Got to get home, it's the only way
But I don't know my fucking way
Cos I'm an alcoholic!
And I just love the kick!
I'm dribblin my words, got a glazy stare
Cos I'm addicted to beer!
Woke up this morning with the sun In me eyes
Woke up in the garden, what a surprise
Half-eaten kebab stuck to my head
I wish I was asleep in my bed
Cos now I'm lying here with an aching liver
In a cold sweat, I'm begging to shiver
Falling asleep in the trash
Now I got a nasty rashCaptcha
Piosenkę Chaos UK The Alcoholic przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Alcoholic, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Alcoholic. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chaos UK The Alcoholic w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.