Losing Sleep


Be the winner you always were,
Don't you, don't you dare lose
Be the humble girl you are
Don't cry in strangers cars
La La Goodnight

I'm awake and I've been losing sleep
I've been fighting all my demons,
I've been getting weak cause I've been
Trying, trying, trying to be
Anything other than me

Be the star you know you are,
Don't you, don't you dare fail
You can own that balance beam
Two steps forward towards make believe
La La Goodnight

I'm awake and I've been losing sleep
I've been fighting all my demons,
I've been getting weak cause I've been
Trying, trying, trying to be
Anything other than me [x2]

What a silly dream,
Oh silly, silly me,
To think I had a handle on this

When I know, I know I lose
I know, I know I lose
We both know,
We both know that
I know, I know I lose
I know, I know I lose
We both know,
We both know that

I'm awake and I've been losing sleep
I've been fighting all my demons,
I've been getting weak cause I've been
Trying, trying, trying to be
Anything other than me
Anything other than me,
Anything other than me,
Anything other than meCaptcha
Piosenkę Charlotte Sometimes Losing Sleep przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Losing Sleep, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Losing Sleep. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Charlotte Sometimes Losing Sleep w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.