Everything


I heard a real good joke
That you would love
And if I'd heard it a few weeks before
I would have reached for the phone
And called you up
But we don't do that anymore

I guess we're just old friends
Who meet like this
In line at the grocery store
When we say goodbye, there is no kiss
'Cause we don't do that anymore

What do I wish I could undo
What do I want to say to you
What did I lose when I gave you back your ring
What did I change by letting go
What do I think I miss the most
Everything

When I'm flying high
Or slip and fall
Hey, that's what a best friend is for
There was a time we shared it all
But we don't do that anymore

What do I wish I could undo
What do I want to say to you
What did I lose when I gave you back your ring
What did I change by letting go
What do I think I miss the most
Everything

The way we laugh, the way we kiss
It just feels wrong to be like this

What do I wish I could undo
What do I want to say to you
What did I lose when I gave you back your ring
What did I change by letting go
What do I think I miss the most
EverythingCaptcha
Piosenkę Chely Wright Everything przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Everything, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Everything. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chely Wright Everything w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.