Tekst piosenki Chely Wright: Feelin' Single & Seein' Double

Feelin' Single & Seein' Double


(wayne kemp)
(track 9 - time 2:31)

Well I really had a ball last night
I held all the pretty boys tight
I was feelin single seein double
Wound up in a whole lot of trouble
But today I'll face the big fight but
I really had a ball last night

When I came home from work this mornin
My baby was feelin low
And he told me what was on his mind
Then he told me where I could go
Well I didn't want to go where he told me to
Cause the water was cold in the lake
Now there's somethin fishy bout this whole deal
I don't see where I made my mistake

But I really had a ball last night
I held all the pretty boys tight
I was feelin single seein double
Wound up in a whole lot of trouble
But today I'll face the big fight but
I really had a ball last night

When I woke up this mornin
Like me the sun was high
Well I started walkin the long way home
Just to think of an alibi
Well I couldnt think of a doggone thing
That hadnt already been said
So I guess I better just play it by ear
For Im already dead

But I really had a ball last night
I held all the pretty boys tight
I was feelin single seein double
Wound up in a whole lot of trouble
And today I'll face the big fight but
I really had a ball last night

But today I'll face the big fight but
I really had a ball last nightCaptcha
Piosenkę Chely Wright Feelin' Single & Seein' Double przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Feelin' Single & Seein' Double, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Feelin' Single & Seein' Double. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chely Wright Feelin' Single & Seein' Double w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.