Her


(Leslie Satcher)

Just down the street eight city blocks
Right behind the Dairy Queen and the 108 bus stop
There's a little house I can see it in my mind
Oh I should turn around but I keep on driving by

'Cause you're there with her
And I don't know who's got it worse
Me, you or her

I've got her number in my book
I've got it memorized don't even have to look
Oh just the thought of dialing makes my heart race
Oh I could call her up but what would I say

'Cause you're there with her
And I don't know who's got it worse
In this game we all play
Who'll be smart enough to walk away
Me, you or her

There are no rings or vows
Being broken or tossed around
Just three hearts all waiting to see
If you wind up over here with me
Or there with her

'Cause you're there with her
And I don't know who's got it worse
In this game we all play
Who'll be smart enough to walk away
Me, will it be you, or will it be her

Just down the street eight city blocks
Right behind the Dairy Queen and the 108 bus stop
There's a little house I can see it in my mind
Oh I should turn around but I keep on driving byCaptcha
Piosenkę Chely Wright Her przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Her, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Her. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chely Wright Her w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.