Horoscope


(Chely Wright/Brad Paisley)

Every morning on my way to work
I stop off at Ernie's Corner Stand
He sees me comin' from a half a block away
He's got my mornin' paper in his hand

He probably thinks I read it for the headlines
Just another never-get-enough news junkie
But I round that corner and in no time
Life section D's in hand
The rest is in a garbage can

I still read your horoscope
'Cause I can't seem to give up hope
I've got to see what's up with Scorpio
Between that and Capricorn maybe I'll know
What you're goin' through
What I should do
Have you found someone new?
Are you going to?

Today it said that someone from your past
Would give you a call so well, "hi"
And if you feel old feelings comin' back
Don't be surprised it said you might
I know you probably think I'm crazy
Puttin' stock in the stars and the constellation
Ooh but ever since I lost you baby
It's the only thing that I can do
To feel like I'm keepin' up with you

I still read your horoscope
'Cause I can't seem to give up hope
I've got to see what's up with Scorpio
Between that and Capricorn maybe I'll know
What you're goin' through
What I should do
Have you found someone new?
Are you going to?Captcha
Widget
Piosenkę Chely Wright Horoscope przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Horoscope, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Horoscope. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chely Wright Horoscope w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.