Nobody But A Fool


(Bill Anderson)

Nobody but a fool would love you
After the way you've done me
Broke every vow you made me, broke every rule
Who'd lie awake all night, cry til you were out of sight
Loving you with all her might
Nobody but a fool

I don't know what it was that made me trust you like I did
Stars got in my eyes or either rocks got in my head
All I know was your two lips kissed me heavenly
Til yesterday those tender lips kissed goodbye to me

I put on the saddest song ignore the telephone
I go ahead and cry the make-up from my eyes
I let my mind play tricks and then
I let it fool me once again
Into thinkin' that I'll never be alright
Then when I'm no longer crazy and I'm back to my old self
I realize how good I've always felt

Nobody but a fool would love you
After the way you've done me
Broke every vow you made me, broke every rule
Who'd lie awake all night, cry til you were out of sight
Loving you with all her might
Nobody but a fool

People tried to tell me how you'd hurt me I suppose
But I was blind as any bat and deaf as any post
You clawed me like a tiger, I loved you like a lamb
And knowing I still do just shows me up for what I am

Nobody but a fool would love you
After the way you've done me
Broke every vow you made me, broke every rule
Who'd lie awake all night, cry til you were out of sight
Loving you with all her might
Nobody but a fool

Nobody but a fool
Nobody but a foolCaptcha
Piosenkę Chely Wright Nobody But A Fool przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Nobody But A Fool, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Nobody But A Fool. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chely Wright Nobody But A Fool w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.