Tekst piosenki Chely Wright: She Went Out For Cigarettes

She Went Out For Cigarettes


He was glued to the TV
When she asked him for the keys
Said, "I'm going to the market
Is there anything you need?"
The first quarter was underway
He never missed a play

She pulled out of the driveway
Took a left at the light
Didn't stop at the market
She just drove right on by
Across the railroad tracks
She never once looked back

Chorus:

She went out for cigarettes
And just kept driving on
He didn't even know it yet
Bur she's gone
As far away as she can get
Passed the point of no regret
She went out for cigarettes
And just kept driving on

Half time is over
The sun is sinking low
It's almost time for supper
But there is nothing on the stove
He looks up from his easy chair
He just noticed she's not there

She made a stop at the bank
Took out some cash
Now she's racing down the highway
On a full tank of gas
As fast as she can go
To where she does not know

Repeat Chorus

She went out for cigarettes
And drove onCaptcha
Piosenkę Chely Wright She Went Out For Cigarettes przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke She Went Out For Cigarettes, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki She Went Out For Cigarettes. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chely Wright She Went Out For Cigarettes w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.