We Dont Play Guitars


We always thought that we were not a rock n roll band but it sure feels
like rock n roll over here tonight

We don't play guitars x 3

We´re standing on stage with our microphones, but we don't play guitars
Got the sherman up here with us, no we don't play guitars

We don't play guitars
Can you play guitar?
We don't play guitars
said can you play guitar?
We don't play guitars
We don't play guitars

We´re standing on stage with a microphone but we don't play guitars
Got the Sherman up here with us, no we don't play guitars

We don't play guitars
We don't play guitars
said can you play guitar?

We can go shopping in the supermarket but we don't play guitars
We shop more than other people, we don't play guitars
Can you play guitar?
Can you play guitar?

Were standing in Tobi´s studio but we don't play guitars
Neither do kiki or Melissa
No we don't play guitars

We like to use gaffa tape but we don't play guitars
Give us your gaffa tape, we don't want your guitars

We don't play guitars
We don't play guitars
No we don´t play guitars

(Peaches): you may not play guitars but I do!

You know, maybe COS don't play guitars but
PEACHES plays guitar
I play guitar, that's right
I play guitar
Well you may not play guitar but I play guitar
And I love it!

We like using gaffa tape but we don't play guitars
Give us your gaffa tape cos we don't play guitars
Can you play guitar?

We don't play guitars
We don't play guitars
We don't play guitars
We don't play guitars
etcCaptcha
Piosenkę Chicks On Speed We Dont Play Guitars przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke We Dont Play Guitars, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki We Dont Play Guitars. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chicks On Speed We Dont Play Guitars w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.