Amazing Grace


Amazing grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now am found
Was blind but now I see

'Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed

Through many dangers, toils and snares
I have already come
'Tis grace hath brought me safe thus far
And grace will lead me home

How sweet the name of Jesus sounds
In a believer's ear
It soothes his sorrows, heals his wounds
And drives away his fear

Must Jesus bear the cross alone
And all the world go free?
No, there's a cross for ev'ryone
And there's a cross for meCaptcha
Piosenkę Children Lyrics Amazing Grace przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Amazing Grace, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Amazing Grace. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Children Lyrics Amazing Grace w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.