Crack In The Mirror


when the last work is spoken
when the last dream is gone
when the last soul flies away
holding candles to the sun
she said no, with a laugh in her eyes
scoff for your love and we all know why
you've got a drawn for her coquetry
smoother memory's
illusion of passion
this dangerous game you play
prophecy, destiny
lost in a mass of violence
crack in the mirror
how can we help you
crack in the mirror
and let the bad come true
crack in the mirror
how can we help you
just a black mark in your book of life
make your things, you are losing your mind
you've got the right place
you've got the will
this is the right time
to give her the thrill
crack in the mirror
how can we help you
crack in the mirror
and let the bad come true
crack in the mirror
how can we help youCaptcha
Piosenkę Chinchilla Crack In The Mirror przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Crack In The Mirror, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Crack In The Mirror. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chinchilla Crack In The Mirror w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.