Hill Of Secret


I see demons with red glowing eyes
doors I've never seen before
their coming up the stairs out of hell
beyond the iron wall
sell me your soul and be my slave
whispers in my ears
in the moonlight shadow dance
black birds spread their wings
now here I am
coming to you and
offer my soul
standing on the hill of secrets
listening to the voice in me
calling evil is so easy
now the master speaks to me
welcome my son I'm watching you
trembling and hoping for my favor
it's a one way ticket to hell
trapped in fire and pain
now here I am
coming to you and
offer my soul
standing on the hill of secrets
listen to the voice in me
calling evil is so easy
now the master speaks to meCaptcha
Piosenkę Chinchilla Hill Of Secret przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hill Of Secret, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hill Of Secret. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chinchilla Hill Of Secret w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.