Miles


I'm scared today
More than I told you I was yesterday
Give me a moment to catch my breath
And hold me every second left

Proud of me
That's the only way I want you to be
Look at me and love
What you see

I won't make it alone
I need something to hold

Kiss me on my shoulder
Tell me it's not over
I promised to always come home to you
Remind me that I'm older
To be brave, smart, sweet and bolder
And don't give up on what we're trying to do

Don't count the miles,
Count the I love you's

We made it out
And all the other people are asking how
This doesn't even sound like truth
To grow from a group

But one day we will realize
How hard it was, how hard we tried
And how our hearts made it out alive

Kiss me on my shoulder
Tell me it's not over
I promised to always come home to you
Remind me that I'm older
To be brave, smart, sweet and bolder
And don't give up on what we're trying to do

Don't count the miles,
Count the I love you's

And these are words
I wish you said
But that's not how it went
'Cause you gave up on us in the end

And I won't make it alone
I need something to hold

Kiss me on my shoulder
Tell me it's not over
I promised to always come home to you
Remind me that I'm older
To be brave, smart, sweet and bolder
And don't give up on what we're trying to do

Kiss me on my shoulder
Tell me it's not over
I promised I'd come home to you
Remind me that I'm older
To be brave, smart, sweet and bolder
And don't give up on what we're trying to do

Don't count the miles,
Count the I love you'sCaptcha
Widget
Piosenkę Christina Perri Miles przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Miles, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Miles. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Christina Perri Miles w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.