101 Running Order


When you ran 'round the block
And you thought you were going to die
You said you'd never run again
And then you had another try
And you felt a little better
'Cause above all else
You know that no-one made you do it
You decided for yourself
And it gave you time to think
And a chance to unwind
You thought by going out running
You had wisely spent your time
For whilst the only aim at work
Was your take-home pay
Running meant you'd done
Something useful with your day
And you found your weaknesses
And tested your strengths
And above all else
You decided for yourself
Is it alright like that?Captcha
Piosenkę Chumbawamba 101 Running Order przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 101 Running Order, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 101 Running Order. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chumbawamba 101 Running Order w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.