11 Heysel Stadium


Heysel stadium, it's easy to remember
How the game continued despite the disaster
"With all those millions of viewers, we've got to carry on
It would be financial suicide to stop at this point"
And there's a ready-made scapegoat, ready to blame
Hooligans fighting, ruining the game
Ignoring the bad planning and cramming-in of fans
Right next to each other in crumbling stands
Putting money before safety caused those deaths
Whilst greedy bosses in their boxes shout and turn red
"Get those bodies back the full ten yards!
They're covering up the advertising boards!"Captcha
Piosenkę Chumbawamba 11 Heysel Stadium przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 11 Heysel Stadium, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 11 Heysel Stadium. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chumbawamba 11 Heysel Stadium w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.