15 Drugs


All the runners running downhill
All the throwers with strap-on muscles
Gold, silver, and bronze
To the designer-drugs and anabolic steroids
Random testing doesn't exist
No promoters will take the risk
Street-price injection for a personal best
Praise to Roche for finishing first
All the runners have their little helpers
All the throwers on uppers and downers
"From now on," said Ron
"It's downhill all the way"Captcha
Piosenkę Chumbawamba 15 Drugs przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 15 Drugs, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 15 Drugs. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chumbawamba 15 Drugs w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.