17 On the Beach


54 inch around the chest
Stitching ripping on his vest
Biceps, triceps, ready to flex
A gold medallion around his neck
He looks more like the Michelin Man
He's trapped inside a multi-gym
I think I'd rather be the wimp
Living life the Atlas way
Pumping iron every day
Eats his own big body weight
And never gets sand kicked in his face
He looks more like the Michelin Man
He's trapped inside a multi-gym
I think I'd rather be the wimpCaptcha
Piosenkę Chumbawamba 17 On the Beach przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 17 On the Beach, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 17 On the Beach. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chumbawamba 17 On the Beach w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.