One Way Or The Other


Peace won't come (Repeats)
By words alone
With the world in front of you, you've only got a certain space to go I go to me factory, and go there, that's supposed to be my bit of seeing the world The whole world in front of ya, you're waiting, seeing things that haven't been discovered
No pretty please, pretty pretty please (Repeats)
One way or the other
Something's got to change
Humdrum has a stammer
Saying 'w-w-w-whatever'
One way or the other
No pretty please, pretty pretty please (Repeats)
Peace won't come by words alone
Peace won't come by words alone
I'm so low on order
But high on what I want
And I've got your number
And I'm coming over
One way or the other
No pretty please, pretty pretty please (Repeats)
One way or the other (Repeats)
Peace won't come by words alone
Peace won't come by words aloneCaptcha
Piosenkę Chumbawamba One Way Or The Other przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke One Way Or The Other, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki One Way Or The Other. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chumbawamba One Way Or The Other w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.