Lover Please


A LOVER'S QUESTION
Clyde McPhatter
Does she love me, with all her heart
should I worry, when we're apart
it's a lover's question, I'd like to know
Does she need me, as she pretends
is this a game, well then will I win
it's a lover's question, I'd like to know
I'd like to know when she's not with me
if she's still true to me
I'd like to know when we're kissing
does she feel just what I feel,
and how am I to know it's really real
Oh, tell me where, the answer lies
is it in her kiss or in her eyes
it's a lover's question I'd like to know
I'd like to know when she's not with me
if she's still true to me
I'd like to know when we're kissing
does she feel just what I feel,
and how am I to know it's really real
Oh, tell me where, the answer lies
is it in her kiss or in her eyes
it's a lover's question I'd like to know

From: russ gouldCaptcha
Widget
Piosenkę Clyde McPhatter Lover Please przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lover Please, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lover Please. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Clyde McPhatter Lover Please w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.