Light Of The Moon


I left you lonely in a crowded room
where the girls dance slowly two by two
I thought youd curl up and just fade away,
leaving me free to wonder in this tom

Why do you run from the light of the moon
as it shines in your eyes?
Where do you run, when theres no place to go,
Why do you hide, when I talk to you?

Why dont you kick off those wandering shoes,
lay your head under that waterfall
Let it spill through your long silky hair,
flowing down your face along the lines that scrawl

You deserve much more than this,
Why, youve been down and surely missed
It seems youd make a good candidate,
I only hope you can relate
to the passing of the moon beams
as they glimmer in your eyes

Why do you run from the light of the moon
as it shines in your eyes?
Where do you run, when theres no place to go?
Why do you hide, when I talk to you?
Why do you hide, when I talk to you?
Why do you hide from the Moon?Captcha
Piosenkę Coconut Joe Light Of The Moon przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Light Of The Moon, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Light Of The Moon. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Coconut Joe Light Of The Moon w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.